Cho thuê căn hộ quận 9 hấp dẫn và tiềm năng

Cho thuê căn hộ quận 9 là thị trường đầy tiêm năng dành cho những người lao động có mức thu nhập trung bình. Khi mà sự chuyển dịch cư dân về đây tập trung càng đông.

Nhu cầu cho thuê lớn

Cho thuê căn hộ quận 1, và cho thuê căn hộ quận 2, cho thuê căn hộ quận 7 với việc nhắm đến nhu cầu của khách hàng cao cấp. Những khách có nhu cầu kinh doanh hay đi công tác, làm việc tài Sài Gòn. Nhưng đối tượng đó thường không có nhu cầu thuê lâu dài mà chỉ một vài tháng trong năm.

Thị trường cho thuê căn hộ có tiềm năng lớn.

Trong khi đó cho thuê căn hộ quận 9 lại là nơi đông dân với nhiều thành phần lao động, trong đó người lao động ngoại tỉnh chiếm số lượng đáng kể và một bộ phận người nghèo, người thu nhập thấp của thành phố. Đây chính là những đối tượng có nhu cầu lớn cần thuê căn hộ.

Tính thanh khoản ổn định

Thị trường cho thuê căn hộ quận 8cho thuê căn hộ quận 9 được các nhà đầu tư lựa chọn vì tính thanh khoản của loại hình này cao vì nhu cầu về thuê căn hộ đang rất lớn.

Cho thuê căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh có tính thanh khoản ổn định.

Tuy nhiên do việc thu hồi vốn lâu nên số lượng người đầu tư vào phân khúc này vẫn rất ít, chưa tương xứng với nhu cầu thực tế của người dân hiện nay.

Phương Nguyên

Related Posts