Theo quy định mới hộ gia đình nào sẽ đủ điều kiện hỗ trợ nhà tại Hà Nội?

Theo quy định mới, những đối tượng được hỗ trợ nhà ở là những gia đình có nhà xuống cấp, hư hỏng không có khả năng tự cải thiện nhà ở, có nhu cầu được hỗ trợ vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà.

Ngày 25/1/2018, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố với mục đích là hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo…

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ nhà ở là hộ gia đình có nhà ở xuống cấp, hư hỏng, không có khả năng tự cải thiện nhà ở, có nhu cầu được hỗ trợ vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở. Theo kết quả rà soát của các huyện, thị xã tại thời điểm tháng 12/2017, thành phố Hà Nội có 4.046 hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (trong đó có 2.153 hộ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà và 1.893 hộ đề nghị sửa chữa nhà).

Điều kiện để được hỗ trợ nhà ở bao gồm các hộ gia đình chưa có nhà ở nhưng đã có đất ở hợp pháp hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở. Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác.

Dự kiến kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở theo quy định: theo đó diện tích nhà ở xây dựng phải đảm bảo tối thiểu 24m2/hộ và trên cơ sở suất vốn đầu tư quy định tại Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ Xây dựng, dự kiến kinh phí xây dựng nhà ở là 1.790.000 đồng/m2. Do đó, dự kiến, tổng mức đầu tư xây dựng tối thiểu là 45 triệu đồng/nhà xây mới và 35 triệu đồng/nhà sửa chữa. Hộ gia đình tự huy động thêm để xây dựng, sửa chữa nhà ở tốt hơn.

Với những trường hợp hộ nghèo có nhà ở hư hỏng, không có khả năng tự cải thiện nhà ở, phát sinh sau năm 2018, do UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm huy động các nguồn lực của địa phương và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo.

Related Posts